Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2013

notatkinaherbacianympapierze

Cassie nie należała do osób, którym zależy. Im starsza się stawała, tym bardziej zdawała sobie sprawę, jak bardzo nienawidzi ludzi. Znała ludzką naturę – konsumować i porzucać, wymuszać uśmiech i iść dalej. Była jedną z tych osób, które wolność ceniły ponad wszystko, we współczesności nie znajdywały sobie miejsca i cierpiały już w najmłodszych latach. „Pamiętasz kolorowanki w przedszkolu?” - zwykła mówić – „Nienawidziłam ich. Jeśli chcę narysować kwiat, to dlaczego ktoś musi pokazywać mi, jak ma wyglądać?”.  Smutek zakorzenił się w jej umyśle na tyle głęboko, że przestała pamiętać, jak smakuje miłość. Kochając swoich bliskich całym swym udręczonym sercem, nieświadomie coraz bardziej ich odpychała, bojąc się bólu tęsknoty i zawiedzenia, powoli stawała się mistrzynią sarkazmu - raniąca, zanim ktoś zrani ją. Potrafiła tak wiele, a mimo to upodobniała się do szarego tłumu, gubiąc swoją ideologię w kolejnym wiśniowym papierosie. Nigdy nie przebywała dużo w domu, nigdy też tak bardzo za nim nie tęskniła. „Wszyscy za czymś tęsknią” – powtarzała – „Tylko ja nie mam za czym”. Często zastanawiała się, dlaczego tak wielu pokłada nadzieję w ludziach. Tak wielu już kogoś zawiodło, tak wielu jeszcze zawiedzie. 

— sorrelhorse.soup.io
Reposted fromsorrelhorse sorrelhorse viasmutnazupa smutnazupa
notatkinaherbacianympapierze
Nikt na Zachodzie nie odważyłby się powiedzieć, że w TYM wieku już mi czegoś nie wypada. W Polsce ciągle mi to wypominają. Pewien dziennikarz spytał mnie, jak długo kobiecie wypada nosić mini. "Do 55", mówię. "A pani nosi!". "Proszę pana, ja dziś byłam na wadze: 54 i pół".
— Krystyna Mazurówna, "Na emocjonalnym rauszu", Claudia, 01/13
Reposted from1923 1923 vianables nables
notatkinaherbacianympapierze
Nie, nie zapomnisz tego. I rób to zawsze. Ze wszystkimi mężczyznami, których spotkasz i którzy przejdą obok ciebie. Ze wszystkimi, którzy mogą. Bo to jest to jedyny, czego człowiek nie może zapomnieć i czego człowiekowi nie można ukraść. Więc jedni mówią, że to nazywa się miłość, a drudzy, że pierdolenie. Ale to i nie to i nie tamto. To jest jedyne, w czym nie można skłamać. Tego nie potrafi człowiek; nawet ten, który fałszuje rachunki, pieniądze czy politykę. Więc rób to zawsze; gdzie tylko będziesz mogła i z kim tylko będziesz mogła. I myśl przy tym o mnie.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
notatkinaherbacianympapierze
0856 ba91
notatkinaherbacianympapierze
notatkinaherbacianympapierze
Każda burza się kończy.Kiedy wszystkie drzewa są wyrwane,a wszystkie domy zniszczone, wiatr przycichnie, chmury się rozstąpią,deszcz przestanie padać. Niebo nagle się oczyści i tylko wtedy,w tę cichą chwilę po burzy, dowiadujemy się kto był wystarczająco silny by ją przeżyć.
— Greys Anatomy
Reposted fromojkomena ojkomena viaNoCinderella NoCinderella
notatkinaherbacianympapierze
szczęśliwi ludzie nie pytają co słychać u ich byłych partnerów.
Reposted fromindeed indeed viaarcticowl arcticowl
notatkinaherbacianympapierze
5726 7d6e
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapuzzle puzzle
notatkinaherbacianympapierze

Zawsze chodzi o Ciebie.

notatkinaherbacianympapierze
3600 23be 500

notatkinaherbacianympapierze
Reel 2013.
Reposted fromcorvax corvax viafelicka felicka
8600 eb1a
Reposted fromcensoredanon censoredanon vianaobcasach naobcasach
notatkinaherbacianympapierze
9756 fd94 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie

May 20 2013

notatkinaherbacianympapierze
Matka mnie poroniła. Wysłuchałem tylu obelg, że umarłem. Urodziłem się martwy. Nic na to nie poradzę. Jestem zmęczony. Poddaję się. Wy macie jeszcze szansę. Wysłuchałem tylu obelg, że urodziłem się martwy. Wam jest łatwo. Ja urodziłem się martwy i miałem ciężkie życie. Jestem zmęczony. Zmęczyło mnie mówienie i stanie. Jestem martwy pięćdziesiąt pięć lat.
— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromtutaj tutaj viaxnothumanalall xnothumanalall
0580 aafa 500

nevver:

Everything good dies here. Even the stars.

Reposted fromtayfun tayfun viazEveR zEveR
notatkinaherbacianympapierze
8825 65a8
Searching the cosmos.
Reposted frompotpants420 potpants420 viazEveR zEveR
notatkinaherbacianympapierze
9249 3a62
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
notatkinaherbacianympapierze
1197 d689
Reposted fromscorpix scorpix viastuckedinsoul stuckedinsoul
notatkinaherbacianympapierze
Wiesz co nas lączy?

Czasownik; „chodzimy”.

W przeciwnym kierunku. 
— JdeG
Reposted fromjdeg jdeg
notatkinaherbacianympapierze
1786 8930
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl